لیست تعرفه های دندانپزشکی عمومی و تخصصی کلینیک دندانپزشکی تجریش

بخش شرح خدمات تعرفه عمومی تعرفه تخصصی
1 زیبایی و ترمیم کامپوزیت ونیر 2/500/000 3/500/000
2 لمینیت سرامیکی 5/000/000 6/500/000
3 ترمیم امالگام یا کامپوزیت 1/000/000 1/300/000
4 بیلد آپ یا سه سطحی 1/000/000 1/000/000
5 پین داخل کانال و یا فایبر طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
6 بیلیچینگ OFFICE هر فک 2/000/000 2/000/000
7 بیلیچینگ HOME دو فک 1/000/000 1/000/000
1 درمان ریشه (عصب کشی) درمان ریشه 1-2-3 بدون ترمیم 2/000/000 3/000/000
2 درمان ریشه    4-5 بدون ترمیم 3/000/000 3/500/000
3 درمان ریشه  6-7 بدون ترمیم 3/500/000 4/000/000
4 درمان ریشه مجدد 1-2-3 بدون ترمیم طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
5 درمان ریشه مجدد   4-5 بدون ترمیم طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
6 درمان ریشه مجدد 6-7 بدون ترمیم طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
1 پروتز چسباندن هر واحد طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
2 روکش هر واحد زیرکونیا 4/500/000 4/500/000
3 پست (هر مدل) طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
4 پروتز کامل (دست دندان) طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
5 ریلاین هر فک طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
6 تعمیر پروتز شکسته طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
1 جراحی کشیدن دندان قدامی 700/000 700/000
2 کشیدن دندان خلفی 700/000 800/000
3 کشیدن دندان عقل 1/500/000 2/500/000
4 جراحی بافت نرم طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
5 جراحی  بافت سخت طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
1 پریو جرم گیری و بروساژ دو فک 1/000/000 1/000/000
2 نایت گارد طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
3 افزایش طول تاج طبق تشخیص دکتر طبق تشخیص دکتر
1 ایمپلنت اقساطی ایمپلنت کره ای 8/500/000 9/500/000
3 سوئیسی 11/500/000 18/500/0000
3 ایمپلنت سوئیسی یک روزه 18/500/000 20/000/000

 

Post a comment

Your email address will not be published.

کلینیک دندانپزشکی تجریش برای حفظ آرامش بیماران در تمام مراحل درمان سعی در ایجاد فضایی آرام و بسیار زیبا با تفکیک بخش های درمانی جداگانه نموده است. علاوه بر این کلینیک تجریش از لحاظ موقعیت مکانی از دسترسی بسیار آسانی برخوردار می باشد تا تمام بیماران از هر نقطه شهر بتوانند به راحتی با وسیله نقلیه عمومی یا شخصی به این مرکز تشریف بیاورند.
پرداخت اقساط تمامی هزینه ها بدون بهره - حتی بدون چک می باشد.

مشاوره و ویزیت رایگان : درمان عمومی و زیبایی دندان

ویزیت تخصصی رایگان توسط دکتر متخصص هر بخش صورت می گیرد. و به شما طرح درمان داده خواهد شد. اگر دندان های شما نیاز به جرم گیری و یا ترمیم داشته باشد. به شما اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به پیوند استخوان لثه جهت ایمپلنت، توسط متخصصین لثه صورت خواهد گرفت.

فرم درخواست مشاوره و ویزیت

Reservation Form

© 2024 Tajrish Clinic. All Rights Reserved