کلینیک تخصصی دندانپزشکی ماهوش تجریش

  • info@tajrishclinic.com
  • 021-22740004

لیست تعرفه های دندانپزشکی عمومی و تخصصی کلینیک روشا

  بخش شرح خدمات تعرفه عمومی تعرفه تخصصی
1 زیبایی و ترمیم کامپوزیت ونیر 550,000 660,000
2 لمینیت سرامیکی 850,000 1,300,000
3 ترمیم امالگام یا کامپوزیت 240,000 290,000
4 بیلد آپ یا سه سطحی 290,000 340,000
5 پین داخل کانال و یا فایبر 70,000 70,000
6 بیلیچینگ HOME دو فک 800,000 800,000
7 بیلیچینگ OFFICE دو فک 800,000 800,000
1 درمان ریشه (عصب کشی) درمان ریشه 1-2-3 بدون ترمیم 350,000 490,000
2 درمان ریشه    4-5 بدون ترمیم 400,000 560,000
3 درمان ریشه  6-7 بدون ترمیم 500,000 700,000
4 درمان ریشه مجدد 1-2-3 بدون ترمیم 450,000 630,000
5 درمان ریشه مجدد   4-5 بدون ترمیم 500,000 700,000
6 درمان ریشه مجدد 6-7 بدون ترمیم 600,000 840,000
1 پروتز چسباندن هر واحد 60,000 ——
2 PFM روکش هر واحد 680,000 952,000
3 روکش هر واحد زیرکونیا 980,000 1,372,000
4 پست (هر مدل) 290,000 400,000
5 پروتز کامل (دست دندان) 3,200,000 6,000,000
6 ریلاین هر فک 600,000 840,000
7 تعمیر پروتز شکسته 600,000 840,000
1 اطفال پالپو تومی اطفال با ترمیم 430,000 559,000
2 پالپکتومی با روکش 630,000 819,000
3 پالپکتومی با ترمیم 490,000 637,000
4 روکش SSC 380,000 494,000
5 فضا نگهدارنده یک طرفه 430,000 559,000
6 فضا نگهدارنده دو طرفه 490,000 637,000
7 فیشورسیلانت 140,000 182,000
8 کشیدن دندان شیری 90,000 117,000
9 فلوراید تراپی دوفک 140,000 182,000
1 جراحی 2 کشیدن دندان قدامی 120,000 200,000
2 کشیدن دندان خلفی 150,000 200,000
3 کشیدن دندان عقل 200,000 400,000
4 جراحی بافت نرم 300,000 600,000
5 جراحی  بافت سخت ——- 800,000
1 پریو جرم گیری و بروساژ دو فک 250,000 400,000
2 نایت گارد 500,000 ——-
3 افزایش طول تاج 200,000 400,000
1 ایمپلنت اقساطی ایمپلنت کره ای 1,700,000 2,100,000
2 ایمپلنت icx آلمانی ……… 2,700,000
3 ایمپلنت iti سوئیسی ……… 4,500,000
1 ارتودنسی اقساطی ارتودنسی ثابت   4الی 8 میلیون
2 ارتودنسی ثابت  سرامیکی   7الی10 میلیون
3 ارتودنسی متحرک   3الی 5 میلیون
ارتودنسی نامرئی   12الی 20 میلیون

 

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید

WhatsApp مشاوره با پزشک